Visie

Ik ben ervan overtuigd dat doeltreffende, betekenisvolle communicatie begint bij besef van je fundamentele drijfveren, unieke kenmerken en kwaliteiten. Daarom start ik vrijwel iedere schrijf- en redigeeropdracht voor een nieuwe klant met een (kort) gesprek over identiteit en visie, om zo een helder beeld te krijgen van de essentie van de organisatie.

Visie- en profileringstrajecten waarbij de communicatie op meerdere punten moet worden aangescherpt beginnen altijd met een intensieve profileringssessie; een diepte-interview met meerdere lagen. De uitkomsten van deze sessie leg ik vast in het organisatieprofiel, de leidraad voor alle toekomstige communicatie.

Hoe we de identiteit en visie vervolgens invulling geven hangt af van de vraagstelling. Vaak gaat het om nieuwe teksten voor een website, brochure of nieuwsbrief. Startende ondernemers zullen daarnaast misschien behoefte hebben aan een ondernemingsplan, doorgewinterde ondernemingen zoeken meer focus in een doelgericht communicatieplan, terwijl interim-managers de input uit de sessie gebruiken voor hun CV of LinkedIn profiel.