Tekst & redactie

Vrijwel iedere schrijf- en redigeeropdracht voor een nieuwe klant start ik met een (kort) profileringsgesprek. Door je in eigen woorden te laten vertellen wat de bijzondere meerwaarde van je organisatie is, krijg ik een scherper beeld van de identiteit en strategie, en daarmee de context waarbinnen ik de teksten ga schrijven of redigeren. Een kleine investering die zich meestal snel terugverdient. Want doordat ik weet waar het in de essentie om draait zijn mijn teksten vaak direct raak.

Met mijn brede achtergrond op het gebied van corporate communicatie en corporate reporting ligt mijn grootste kracht in het schrijven, structureren en redigeren van

  • financiële en strategische (beleids)teksten, jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en persberichten
  • teksten voor websites
  • teksten voor nieuwsbrieven, brochures en folders

gevoel-voor-context  Tekstschrijven

Heldere en betekenisvolle teksten zijn mijn oogmerk; foutloos en makkelijk leesbaar zijn de vanzelfsprekende basisvoorwaarden. Uiteraard ben ik bekend met de basisprincipes van SEO en ik zal er naar streven om de gewenste zoekwoorden in webteksten te verwerken – mits dit geen afbreuk doet aan de leesbaarheid en meerwaarde van de tekst. 


oog-voor-details  Redactie

Mijn redactionele werkzaamheden zijn in verschillende categorieën onder te brengen en sterk afhankelijk van de staat van de tekst.

  • Proeflezen / tekstcorrectie: nakijken van een tekst op taalfouten. De brontekst blijft inhoudelijk ongemoeid en wordt alleen gecorrigeerd op onjuiste spelling en grammaticale fouten. Bij twijfel over de juistheid, dubbelzinnigheden of praktisch onleesbare teksten zal ik een aantekening maken, indien mogelijk met een alternatief tekstvoorstel.
    Bij het proeflezen zet ik feitelijk de laatste puntjes op de i; dit kost relatief weinig tijd.
  • Bewerken: corrigeren van taalfouten, zinsconstructies, consistentie en opbouw van de tekst. Niet alle teksten zijn direct prettig leesbaar of duidelijk; redactie van dit soort teksten vraagt meer aandacht en tijd.
  • Herschrijven: samenstellen van een nieuwe tekst op basis van verschillende bronteksten. Wanneer verschillende auteurs een bijdrage hebben geleverd aan bijvoorbeeld een nieuwsbrief of website, neem ik de bronteksten als basis voor een compleet nieuwe tekst.