Visie & profileringstraject

stap-1  profileringssessie

Hoe we de profileringssessie organiseren verschilt per klant en per opdracht. In sommige gevallen zal één sessie van 2-3 uur volstaan, maar vaak zullen we er meer tijd voor uittrekken.

We starten een profileringssessie altijd met een diepte-interview (eventueel met meerdere personen), waarbij ik door middel van vragen de kern van de organisatie-identiteit blootleg. We gaan even terug naar de essentie. Drijfveren, visie, missie, unieke kracht, kernwaarden en ambitie – alles komt hierbij aan bod. Vervolgens toets ik de belangrijkste bevindingen aan de hand van woorden en beelden.

Een intensieve sessie, die soms tot verrassende en altijd tot verhelderende inzichten leidt.


stap-2  het organisatieprofiel

Resultaat van de profileringssessie is het organisatieprofiel, een heldere uiteenzetting van de belangrijkste kenmerken van de organisatie. Dit is feitelijk het kompas voor alle toekomstige communicatie. En hoewel een deel van de teksten in dit document voor verschillende doeleinden herbruikbaar is, vraagt een sterke profilering om een coherente vertaling van het profiel naar diverse communicatiemiddelen.


stap-3  implementatie

Met de organisatie-identiteit als leidraad werken we verder aan een unieke, eigen profilering: woorden en beelden die het hart, het hoofd en de handen van de onderneming weerspiegelen. Ik evalueer bestaande uitingen, creëer aansprekende nieuwe teksten en zorg voor een geruisloze implementatie.

Afhankelijk van de vraagstelling ga ik aan de slag met

  • strategisch communicatieplan
  • communicatiejaarplan/actieplannen
  • ondernemingsplan en beleidsplan
  • website
  • digitale media
  • nieuwsbrieven, magazines en brochures
  • campagnes en evenementen
  • jaarverslagen en MVO-verslagen

Ik kan veel zelf, maar ken mijn grenzen. Daarom werk ik, waar nodig, samen met ervaren specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van vormgeving, webdesign en -techniek, sociale media, fotografie, drukwerk en vertalingen.


stap-4  evaluatie

Het is vaak lastig om het succes van een profileringstraject te kwantificeren. Omzetcijfers, klant- en medewerkerstevredenheid zijn afhankelijk van meer factoren dan profilering alleen. Naast een toename in informatie- of offerte-aanvragen, positieve reacties en fans op sociale media-kanalen gaat het vooral ook om het gevoel ‘dat het klopt’ en dat communicatie makkelijker en meer vanzelfsprekend wordt.