Avans komt als eerste hogeronderwijsinstelling met integraal jaarverslag

Avans Hogeschool heeft vrijdag een integraal jaarverslag uitgebracht, naar eigen zeggen als eerste hogeronderwijsinstelling in Nederland.

Basis voor het integrale jaarverslag is het raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC), dat is ontwikkeld door beursgenoteerde bedrijven. In het jaarverslag koppelt Avans al haar activiteiten aan zes pijlers: financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal/netwerk en kapitaal.

“Een traditioneel jaarverslag legt vooral de nadruk op de financiële prestaties van een onderneming, waarbij het management verantwoording aflegt over hoe de onderneming tot die financiële prestaties is gekomen. Een onderwijsinstelling zorgt voor een verantwoord financieel beleid maar heeft geen winstoogmerk. De geldstroom is van minder belang dan in het bedrijfsleven. Juist het maatschappelijk rendement is een onderbouwing van het bestaansrecht van Avans. Met dit integraal jaarverslag laten we zien wat onze andere waarden zijn”, zegt de opsteller van het jaarverslag Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance and Accounting bij Avans.

Het jaarverslag belicht een breed scala aan onderwerpen, variërend van successen tot doelstellingen die Avans nog niet wist te behalen. Bijvoorbeeld de prestatieafspraak om uitval onder studenten verder terug te dringen. Andere thema’s die in het jaarverslag aan bod komen zijn medezeggenschap, het behalen van duurzaamheidscertificering voor alle opleidingen van Avans en voorbeelden van projecten, waarin studenten en medewerkers hun verbinding met de praktijk tonen.

Bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2016/7/avans-komt-met-integraal-jaarverslag/