De natuur in het jaarverslag: het Natural Capital Protocol

Vanaf vandaag is het Natural Capital Protocol in gebruik bij een flink aantal vrijwillig deelnemende bedrijven, waaronder de big four, maar ook veel grote bedrijven. Onder dit nieuwe protocol wordt de impact van bedrijven op de natuur, zowel positief als negatief, meegenomen in het jaarverslag.

Shell, AkzoNobel, DSM, Nestlé, Royal HaskoningDHV, Hugo Boss, H&M, Roche, het is zomaar een greep uit de grote bedrijven die deelnemen aan het Natural Capital Protocol. Zo’n tweehonderd bedrijven vormen gezamenlijk de Natural Capital Coalition en dat aantal is volgens de coalitie groeiende. Het idee achter het protocol is om bedrijven bewuster te maken van de impact die zij op de natuur hebben.

Zowel hernieuwbare als niet-hernieuwbare bronnen worden onder het protocol in het jaarverslag meegenomen als ‘natuurlijk kapitaal’. Het gaat dan om zaken als planten, dieren, lucht, water, grond en mineralen. Wanneer een bedrijf gebruikmaakt van een van die zaken, dan moet dit in het jaarverslag staan. En dat moet bij zowel een positieve als een negatieve impact op de natuur.

Afhankelijkheid

“Hoewel de impact van bedrijven op de natuur vaak wel wordt gemeten, erkennen veel bedrijven niet hun afhankelijkheid van de grondstoffen. Zo zijn veel bedrijven afhankelijk van water in hun productieproces, maar staat dit nergens exact beschreven in het jaarverslag. Alle impact en alle afhankelijkheden creëren kosten en voordelen, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de samenleving. Wanneer je de verbinding tussen bedrijven en de samenleving en de daarmee samengaande risico’s en kansen goed begrijpt, kun je sneller en beter beslissingen nemen”, zo valt te lezen op de website van de coalitie.

De standaard is nog niet verplicht, maar de verwachting is dat het invoeren van dit protocol daar wel toe kan leiden. Er zijn echter ook veel bedrijven die niet echt staan te springen om de nieuwe standaard in te voeren. In het Financieele Dagblad wordt het voorbeeld genoemd van Puma, dat al jaren geleden is begonnen met het meenemen van hun invloed op de natuur in de cijfers. Het gevolg was dat de jaarwinst op papier bijna gehalveerd werd in het eerste jaar dat zij dit deden.

Langetermijnvisie

Grote bedrijven die echter een langetermijnvisie proberen te vormen, zien volgens de coalitie steeds meer in dat de natuur daarin essentieel is en dat het uiteindelijk loont om die verliezen nu toch inzichtelijk te maken: “We gebruiken natuurlijke bronnen momenteel sneller dan dat de aarde aankan, en dat gebruik stijgt steeds sneller. Ons financiële kapitaal komt echter voor een groot deel voort uit het gebruik, exploitatie, en aantasting van natuurlijk en sociaal kapitaal. En daarom moeten we natuurlijk kapitaal conserveren en uitbreiden.”