Eumedion: ‘Meer duidelijkheid over acquisitiestrategie en belastingbeleid’

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zouden hun beleggers meer duidelijkheid moeten verschaffen over hun acquisitiestrategie en hun belastingbeleid.

Dit staat in de Speerpuntenbrief 2016 die Eumedion op 21 oktober 2015 naar beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd. De Speerpuntenbrief bevat onderwerpen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers bij de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de aanloop naar het AVA-seizoen 2016 in dialogen aan de orde zullen stellen.

De ondernemingen worden onder meer aangemoedigd om de strategische en de financiële criteria waaraan eventuele toekomstige acquisities worden getoetst, te openbaren. Ook wordt gevraagd om verzwaarde stem- en quorumvereisten voor de AVA-goedkeuring van majeure acquisities in de statuten op te nemen, zodat het draagvlak voor majeure acquisities onder aandeelhouders wordt vergroot.

Lees meer >>

Bron: www.accountant.nl